Sanayi Sicil Belgesi

SANAYİ SİCİL BELGESİ

Sanayi Sicil Belgesi; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen Sanayi Sicil Belgesi sanayi işletmelerine tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen ve işletmenin üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren kapasite raporu çıktıktan sonra 2 (iki) ay içinde alınması gereken zorunlu olan bir belgedir.

Sanayi sicil Belgesi Nasıl Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi almak için, Bakanlık internet  sitesi Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda  müracaat edilir. Bir dilekçe ekinde, gerekli evraklar ile birlikte (Sanayi Sicil Beyannamesi ve Yıllık İşletme Cetveli’nin elektronik çıktısı) ile üretim yerinin bulunduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne teslim edilir. 

1- Sanayi Sicil Beyannamesi 

• Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapılan müracaatlarda işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından internet ortamda bilgi girişi yapılır. 
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarda Sanayi Sicil Beyannamesi sayfa sonundaki dosyalar bölümünden indirilip eksiksiz bir şekilde doldurulur.

2- Yıllık İşletme Cetveli 

• Yıllık İşletme Cetveli her yılın başından itibaren Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunlu bir veri girişidir.
• Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından bilgi girişi yapılabilir.

Önemli Not: Sanayi sicil kayıtları, ülkemiz sanayi politika ve stratejilerinin belirlenmesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi için önemli bir kaynaktır. Sanayi işletmelerinin ürünleri, Avrupa Birliğinde kullanılan PRODCOM – Sanayi Ürünleri Sınıflamasına uygun olarak kodlanmaktadır.

Ülkemizdeki sanayi işletmeleri ile ilgili gerçek bilgilerin elde edilmesi bakımından, internet  ortamında verilecek Yıllık İşletme Cetvelinde yer alan ürünlerin doğru kodlanması gerekmektedir. Bu çerçevede; Yıllık İşletme Cetveli ürün bilgileri girilirken doğru ürün kodu seçilmesi konusunda özen gösterilmesi gerekmektedir. 

Sanayi Sicil Belgesinin Sanayi İşletmelerine Sağladığı Faydalar Nelerdir?

• İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
• Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
• Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanabilirler. 

Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerin Yükümlülükleri Nelerdir?

• Kanunun 4. maddesi gereği ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içinde Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi gerekmektedir.
• Kanunun 5. maddesi gereği işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) verilmesi gerekmektedir. 
• Kanunun 10. Maddesi gereği Sanayi Sicil Belge’sinin görevli memura ibraz edilmesi gerekmektedir.
• Kanunun 11. maddesi gereği doğru bilgi verilmesi gerekmektedir.
• Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.

Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri Nasıl Yapılır?

• Sanayi Sicil Belgesi vizesi, belge veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılmaktadır.
• Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı,kapasite raporu aslı ve ticaret sicil gazetesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilir.