Yazılım Yerli Malı Belgesi

Yazılım Yerli Malı Belgesi

Yazılım Yerli Malı Belgesi Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddesince, “Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15’e kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15’e kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur ifadeleri yer almaktadır. Konu ile daha fazla bilgi alabilmek için firmamızın telefon numarası veya e-posta ile irtibata geçebilirsiniz.yazilim-yerli-mali-belgesi

Bu durum GSM Operatörlerine uygulanan, Türkiye de AR-GE yapan, ürün geliştiren KOBİ’ lerden ürün tedarik etme yaptırımı ile benzer durumlarda koşulan şartların belgelendirme de yaşanan sıkıntılı durumlar bir kez daha gündeme getirmesi ile birlikte SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak, yazılım ürünlerine yerli malı belgesi düzenlenmesi için yönetmelik hazırlanması konusunda TOBB ve TESK yetkili kılınmıştı. TOBB yazılım meclisi ve Sanayi Bakanlığı AR-GE Başkanlığı’nın birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlanan Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin Uygulama Esasları yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren uygulama esasları ile, Yazılım Değerlendirme Tutanağı ve yerlilik şartlarının sağlandığı tespit edilmiş olan yazılım firmaları için kayıtlı oldukları oda’dan Yerli Malı Belgesi düzenletebilmek adına başvuru da bulunabilmektelerdir.

‘Yazılım Değerlendirme Tutanağı’ ile yerlilik şartlarının sağlandığı tespit edilen yazılım firmaları için MTSO’dan ‘Yerli Malı Belgesi’ düzenlenebilecektir. Yeni uygulama özellikle kamu ihalelerine katılımda önemli avantajlar getirmiş olup Yerli Malı Belgesi’ne sahip olan bir yerli yazılım, yüzde 15’e kadar fiyat avantajı sağlayabilecektir.

Yüksek Teknoloji ürünleri üreten yerli üreticilerimizin ihalelerde avantajlı duruma gelmesi yönünde bir kazanım sağlayacak olan Yazılım için Yerli Malı Belgesi alabilmek için en önemli şartlar firmanın TS ISO/IEC 12207 ile TS ISO/IEC 25051 standartlarına ürünlerinin uygunluğunun belgelendirilmiş olmasıdır.

YAZILIM YERLİ MALI BELGESİ ALABİLMEK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

  1. Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (1 sayfa)
  2. Yazılım Teknik Tanıtım Formu (1 sayfa)
  3. Yazılım İçin Taahhütname (1 sayfa)
  4. Ön İnceleme Raporu
  5. Yazılım Değerlendirme Tutanağı (1 sayfa)
  6. (TOBB) Yerli Malı Belgesi (Yazılım) Standart Formu (1 sayfa)
  7. (TESK) Yerli Malı Belgesi (Yazılım) Standart Formu (1 sayfa)